Úvod

Technologie jádrového vrtání

K čemu slouží jádrové vrtání:

Mezi nesporné výhody jádrového vrtání patří využití moderní řezací diamantové techniky, která usnadňuje a zjednodušuje provádění přestaveb nebo demolic, proto je tato technologie využívána zejména ve stavebnictví .

Jádrové vrtání se používá pro dodatečné vytváření prostupů v betonu, železobetonu, cihelném a kamenném zdivu, pro rozvody vody, topení, kanalizace, elektro, vzduchotechniky, otvorů pro kotvení 

Velikost otvoru u jádrového vrtání lze přizpůsobit průměru trubek, do kterých se následně instalují kabelové rozvody. Hlavní výhodou je eliminace zednického začišťování prostupů či otvorů. Jedná se tedy o úsporu času i nákladů na stavbu .

V rámci technologie jádrového vrtání je používána diamantová technika na špičkové úrovni. Konkrétně se jedná o vrtací korunky s diamantovými segmenty, speciálně navrženými tak, aby byl odvrtaný materiál vyjmut z vrtu v neporušeném stavu a tím vznikl čistý a rovný otvor . Tyto vrtací korunky pronikají betonem cca 10-20x rychleji, než např. pneumatická bourací kladiva. Mimo jiné lze tento technologický postup využít také k získávání vzorků, tzv. jader, kdy lze vrtaný materiál vyjmout bez porušení, jelikož je chráněn válcem vrtací korunky.

 

Hlavní výhody jádrového vrtání:

 • vysoce přesné řezy a vrty bez dodatečného upravování
 • snadná likvidace ostraněného materiálu
 • použití vrtacího mechanismu ve stropních konstrukcích, stěnách a podlahách bez otřesů a vibrací
 • minimální hlučnost a prašnost, chladící vodu lze odsávat
 • jádrové vrtání lze provádět ve všech směrech, svisle i vodorovně, šikmo, kolmo k podlaze i do stropních konstrukcí
 • hloubku vrtu lze provádět až do 2m

Použití jádrového vrtání:

 • průchody pro trubky, kabely, otvory pro ventilátory a vzduchotechniku, pro elektroinstalační krabice
 • otvory pro kotvy a pro vsazování dodatečných výztuží
 • vrtání otvorů až do průměru 500 mm
 • vrtání velkých průměrů (např. revizní šachty)
 • vrtání ve vysoce vyztuženém betonu, např. elektrárny, mosty, hráze, navrtávky kanalizací
 • vrtání obkladů a dlažeb
 • odběry vzorků stavebních konstrukcí
 • otvory pro dopravní značení a svodidla